Activitatea departamentului este centrată pe organizarea competițiilor școlare și extra-școlare. Acestea pot avea caracter cultural, social și sportiv, desfășurându-se online sau cu participare directă. Asociația poate fi partener în competiții care se află în derulare. Toți cei care vor activa în cadrul acestui departament vor iniția concursuri și competiții, se vor implica activ în organizarea și desfășurarea acestora. De asemenea, Asociația, în măsura posibilităților financiare, va finanța desfășurarea competițiilor și îi va premia pe câștigători.

De asemenea, persoanele din cadrul acestui departament vor monitoriza distribuirea fondurilor pentru buna desfășurare a activității departamentului.